سلام دنیا!

خوب بالاخری جایی برای نوشتن چیزای کوچکی که به نظرم می رسه راه انداختم. البته به نظر من یکی از سخت ترین کار های دنیا نوشتن است، پس توقعع ندارم خیلی چیزی اینجا نوشته بشه. اما خوب شایدم نوشتم. ببینیم و تعریف کنیم.